+
Sarah White

Sarah White 0

Overly common, poorly chosen name + boring colour