+
kai(Xikai) Zhao

kai(Xikai) Zhao 0

Xikai as She-Kai. Growth @seatsmart, #Hokie #lifecoach #data Bi-cultural with China and U.S. I tweet about startup growth, data, and productivity.